Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

BASES CONCURS DIGITAL WINE CONTEST DO CATALUNYA

7è Concurs Digital Wine Contest DO Catalunya

(Abans, BlocDOCat)

Categories:

 •  Millor Imatgeobre #vicatalà a les xarxes socials (xxss) o publicació digital.
 • Millor Vídeo sobre #vicatalà a les xarxes socials (xxss)  o publicació digital.
 • Millor Text sobre #vicatalà a les xarxes socials (xxss)  o publicació digital.
 • Millor prescriptor digital del #vicatalà

 

BASES

Objecte del concurs

La Denominació d’Origen (DO) Catalunya organitza el 7è concurs Digital Wine Contest DO Catalunya (abans, BlocDOCat) amb la finalitat de reconèixer i premiar les iniciatives digitals particulars per a difondre els valors de la cultura del vi i, especialment, del vi català. La DO Catalunya manté una visió innovadora i creativa del vi, i amb aquest criteri vol reconèixer els espais digitals de reflexió, divulgació, intercanvi d’opinions, valoracions i tastos de vins catalans, una eina que considerem important i de gran projecció per a la divulgació de la cultura del vi, en especial a Catalunya.

Al llarg dels més de 14 anys del Concurs BlocDOCat, el món de la comunicació ha viscut grans canvis: han aparegut nous suports i canals i d’altres han perdut pes i/o presència.

Enguany, cal sumar-hi a més la situació excepcional arran de la pandèmia global de la Covid19, i que ha suposat un augment de continguts digitals i un augment del seu consum, també en el sector del vi. La utilització d’eines telemàtiques i l’aparició i consolidació de noves xarxes socials ens ha tornat a posar de relleu la necessitat d’innovar, de l’adaptació a nous llenguatges i canals i del poder de la imatge. El concepte transmèdia és, ara per ara, intrínsec a la majoria de mitjans professionals i no professionals. És justament aquesta transversalitat en la comunicació de la cultura del vi el que aquest concurs pretén posar de relleu.

D’altra banda, la vocació de la DO Catalunya ha estat exportadora i internacional des de la seva creació. És per això que la 7a edició d’aquest concurs no compta amb categories en funció de l’origen o la ubicació dels participants. Qualsevol persona, de qualsevol país, podrà presentar-se a qualsevol de les 4 categories establertes, sempre que compleixi amb els requisits que es marquen en aquestes bases.

Finalment, la DO Catalunya premiarà en el DWC (7è edició del Concurs abans conegut com BlocDOCat) 4 categories:

 • Categoria ‘Millor imatge sobre #vicatalà i cultura vitivinícola’ amb un primer premi valorat en 1.500€(1).
 • Categoria ‘Millor Vídeo sobre #vicatalà i cultura vitivinícola’ amb un primer premi valorat en 1.500€1).
 • Categoria ‘Millor text sobre #vicatalà i cultura vitivinícola’ amb un primer premi valorat en 1.500€(1).
 • Categoria ‘Millor prescriptor de #vicatalà i cultura vitivinícola’ amb un primer premi valorat en 2.000€(1).

Requisits generals de participació, condicions tècniques i continguts per a les categories de Imatge, Vídeo i Text.

 • Podran concursar totes aquelles imatges/vídeos/textos dedicats al món del vi i de la viticultura publicats a les xarxes socials i que presentin la seva inscripció des del 3 de desembre de 2020 fins el 25 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
 • Per a participar en el concurs, els autors de les imatges/vídeos/textos hauran d’omplir el formulari corresponent a la categoria del concurs publicat a docat.cat
 • Les llengües admeses en el concurs són: català, castellà i anglès.
 • Les imatges/vídeos/textos que participin en el 7è Concurs Digital Wine Contest DO Catalunya (antic BlocDOCat) en cada una de les categories hauran de ser de caràcter divulgatiu -personal o periodístic- i en cap cas comercial -publicitari, empresarial i/o corporatiu-, és a dir, no hauran de ser produïts per encàrrec d’una marca comercial. Tanmateix, no es valorarà si la xarxa social on s’ha publicat conté o no altres continguts promocionals.
 • Tota imatge/vídeo/text presentat a concurs haurà de publicar-se o compartir-se a les xarxes socials etiquetant a la DO Catalunya i afegint l’etiqueta #DWCDOCat D’aquesta mateixa manera, la imatge/vídeo/text participant podrà tenir data de creació anterior a la convocatòria d’aquest concurs, però forçosament haurà de ser re-publicat durant el període d’inscripcions determinat en les presents bases.
 • L’autor/usuari de la/les xarxa/es social/s en què es publiqui/difongui la imatge o vídeo participant haurà de tenir el perfil corresponent obert per tal de fer visible la seva participació. També els perfils que es presentin hauran de ser perfil oberts.
 • El contingut les imatges/vídeos/textos participants estaran dedicats a difondre el vi i la cultura vitivinícola catalana en tots els seus àmbits i camps relacionats (producció, elaboració, tastos, gastronomia, art, etc). El Jurat valorarà especialment els continguts dedicats específicament a la Denominació d’Origen Catalunya.
 • Els participants podran fer pública la seva participació i fer ús als seus perfils dels logotips del 7è Concurs Digital Wine Contest DO Catalunya (antic BlocDOCat).
 • Una publicació presentada al concurs DWC DOCat tan sols pot fer-ho a una única categoria (imatge/vídeo/text).
 • Un mateix autor/a es pot presentar a més d’una categoria.
 • Quedarà exclòs de Concurs tota imatge/vídeo/text que tingui vinculació amb les accions de patrocini i/o promoció de la DO Catalunya.
 • Aspectes tècnics que es valoraran:
  • Contingut i divulgació sobre el món del vi català en tots els seus àmbits.
  • Contingut que promocioni els vins amb Denominació d’Origen i el consum de vi.
  • La creativitat i qualitat del plantejament gràfic/estètic.
  • Es prioritzaran els continguts d’interès general per sobre dels relacionats amb marques en concret.
  • Que causin una impressió visual de credibilitat, autoritat i correcció a través del disseny, la posada en escena i una identificació personal o de grup oberta, sense amagar o ocultar identitats.
  • La màxima participació i debat per part de la resta dels usuaris, fomentant l’ús de les xarxes socials per a difondre el contingut de les imatges/vídeos/perfil a xarxes socials.
  • Que disposi d’un contingut pertinent, apropiat, afí o d’aplicació amb el tema que tracta. No es tracta de parlar de tot sinó d’afinar en les qüestions seleccionades.
  • Originalitat: únic, idiosincràtic, no redundant o no trobat de forma habitual amb aquest grau de complexitat en altres recursos d’informació.
  • Que sigui cobdiciós, investigant, explorant, acumulant i emmagatzemant tota la informació coneguda per posar-la a disposició de la imatge/vídeo/text* participant, diferenciant el que és útil i interessant per a l’audiència, i amb capacitat de síntesi que utilitzi cites (amb permís de les fonts quan sigui necessari), enllaços i altres tipus de disseminació en cas necessari.
  • Que sigui directe i rectilini, per tal que condueixi directament al cor de la matèria, sense llargs raonaments o continguts per omplir, dirigint a l’audiència directament a les fonts amb més interès, autoritat i credibilitat.
  • Que mostri un contingut que sigui reflex dels objectius i les necessitats de l’audiència. És important assegurar-se que els objectius de les imatges/vídeos/textos i les necessitats de l’audiència són enteses i clares en la definició.

Especificacions per categories

‘Millor imatge sobre #vicatalà i cultura vitivinícola

Podran participar les fotografies pròpies, quedant exclosos de concurs els muntatges fotogràfics (mosaics, etc.) en almenys una de les següents plataformes (amb les etiquetes que estableixen les bases) i en els següents formats:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

*Es valorarà la creativitat, originalitat, qualitat i aspectes tècnics detallats a l’apartat ‘Aspectes tècnics que es valoraran’.

Millor Vídeo sobre #vicatalà i cultura vitivinícola

Podran participar els vídeos amb una durada menor als 10 minuts publicats en almenys una de les següents plataformes (amb les etiquetes que estableixen les bases):

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube

*Es valorarà la creativitat, originalitat, qualitat i aspectes tècnics detallats a l’apartat ‘Aspectes tècnics que es valoraran’.

Millor Text sobre #vicatalà i cultura vitivinícola

Podran participar els textos publicats/compartits en almenys una de les següents plataformes (amb les etiquetes que estableixen les bases):

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

*Es valorarà la creativitat, originalitat, qualitat i aspectes tècnics detallats a l’apartat ‘Aspectes tècnics que es valoraran’.

Drets sobre les fotografies, vídeos i textos: la DO Catalunya es reserva el dret (no exclusiu) per reproduir en suports informatius i promocionals propis, sempre vinculats al concurs (en aquesta o futures edicions) i exposar de manera lliure qualsevol  de les imatges presentades al concurs, així com aquella que hagi estat premiada. En cap cas es cediran a tercers, excepte autorització expressa de l’autor. Els participants es responsabilitzaran de que no existeixin drets a tercers sobre les seves obres. La DO Catalunya es compromet, per la seva part, a indicar el nom de l’autor cada cop que la seva imatge sigui reproduïda.

 

Requisits generals de participació, condicions tècniques i continguts per a la categoria: Millor prescriptor/a sobre #vicatalà i cultura vitivinícola.

 • Podran concursar tots aquells perfils d’usuaris a xarxes socials que actuïn com a agents prescriptors de la cultura i qualitat del vi català en un sentit ampli.
 • El termini de presentació de candidatures serà des del 3 de desembre de 2020 fins l’1 de febrer de 2021 (ambdós inclosos).
 • La candidatura s’haurà de formalitzar omplint el formulari corresponent a la categoria a la qual es vol participar. El formulari es troba publicat a: docat.cat/digital-wine-contest/
 • Podrà proposar candidats/es qualsevol persona a través del citat formulari, no només els autors/es.
 • La DO Catalunya comunicarà als prescriptors/es proposats per tercers/es la seva candidatura, perquè la validin abans del període de votació popular, al que estarà sotmès aquesta categoria.
 • La DO Catalunya es reserva el dret d’incloure algun perfil que consideri d’interès en aquesta categoria.
 • Les llengües permeses en la categoria de Millor prescriptor/a sobre #vicatalà i cultura vitivinícola d’aquest concurs són: català, castellà i anglès.
 • El prescriptor/a que sigui candidat/a a aquest premi haurà de tenir el perfil corresponent obert per tal de fer visible la seva participació a tots els usuaris/es.
 • Els continguts del perfil estaran dedicats majoritàriament a difondre el vi i la cultura vitivinícola catalana en tots els seus àmbits i camps relacionats (producció, elaboració, tastos, gastronomia, art, etc).
 • Els candidats podran fer pública la seva participació i fer ús als seus perfils dels logotips del 7è Concurs Digital Wine Contest DO Catalunya (antic BlocDOCat).
 • Un autor/a candidat a aquesta categoria, es pot presentar simultàniament també a qualsevol de les altres categories del Concurs.

 

Calendari del concurs

El guanyador/a es donarà a conèixer durant la gala de lliurament del 7è Concurs Digital Wine Contest DO Catalunya (antic BlocDOCat) que tindrà lloc al febrer. Degut a la situació sanitària actual, encara no es pot avançar si serà possible realitzar una gala presencial o telemàtica. En qualsevol cas, l’organització publicarà la data i hora del lliurament de premis a través dels seus canals (web i xarxes socials) i ho comunicarà a tots els inscrits via correu electrònic.

 

Inscripcions

Els formularis d’inscripció al 7è Concurs Digital Wine Contest DO Catalunya (abans BlocDOCat), que estan disponibles a www.docat.cat en totes les categories, s’emplenaràn:

 

Votacions i normes de funcionament

Un dels principals canvis d’aquesta nova edició és el procés de selecció dels guanyadors a les diferents categories. Tot i que es manté la valoració d’un jurat professional en les tres primeres categories, aquest només decidirà el 20% del resultat, ja que l’altre 80% es decidirà per votació popular a través del web www.docat.cat.  La categoria de Millor prescriptor de #vicatalà i cultura vitivinícola, un cop presentades totes les categories i obert el període de votació, serà plenament decidida per votació popular.

 

Jurat i normes de funcionament

a) Categories de Imatge, Vídeo i Text

 • El termini de presentació de candidatures serà des del 3 de desembre de 2020 fins a al 25 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
 • Del 26 de gener a l’1 de febrer (ambdós inclosos), s’obrirà el període de votació popular mitjançant la qual s’obtindran 8 dels 10 finalistes de cada categoria.
 • El jurat del concurs, independent i multidisciplinari, es reservarà el dret d’afegir 2 finalistes (fins a arribar als 10) a cada categoria per qüestions tècniques, si ho considera necessari.
 • Del 2 al 15 de febrer (ambdós inclosos), s’obrirà un període de votació popular final que escollirà el millor de cada categoria d’entre els 8 o màxim 10 finalistes.
 • El jurat podrà també atorgar fins a 2 mencions especials per categoria. La decisió del jurat és inapel·lable.
 • En cas de detectar una possible anomalia o frau, l’organització es reserva el dret de retirar de la competició qualsevol participant.

 

b) Categoria: Millor prescriptor/a sobre #vicatalà i cultura vitivinícola

 • El termini de presentació de candidatures serà des del 3 de desembre de 2020 fins a l’1 de febrer de 2021 (ambdós inclosos).
 • En el cas de les candidatures presentades per tercers/es, l’organització validarà amb els prescriptors la seva voluntat de presentar-se al concurs.
 • S’obrirà la votació popular per triar el Millor prescriptor/a sobre #vicatalà i cultura vitivinícola del 2 al 15 de febrer de 2021 (ambdós inclosos).

 

Premis

 • Hi haurà un/a guanyador/a en cada una de les categories. Premis valorats en 1.500€(1) per a les categories de imatges/vídeo/text i de 2.000€(1) per a la categoria de Millor prescriptor/a.
 • Els materials guanyadors i els que aconsegueixin mencions especials seran publicitats en la pàgina web de la DO Catalunya docat.cat, bloc web, twitter, facebook, instagram i youtube corporatius, així com difosos entre els mitjans de comunicació.
 • El jurat podrà fer fins a 2 mencions especials per a cada categoria, que rebran un lot de vins DO Catalunya i un sopar/maridatge per a dues persones amb vi català amb DO. El restaurant serà de l’elecció de la DO Catalunya i formarà part del col·lectiu ‘A taula, vi català’ impulsat per la DO Catalunya. En cas d’un nou tancament de la restauració, es proposaran opcions delivery o altres alternatives.
 • Les mencions especials podran quedar desertes si el jurat així ho considera.
 • Els premis s’entregaran subjectes a les retencions que determini la legislació vigent.
 • La DO Catalunya publicarà el llistat dels participants en la seva pàgina web, Twitter, Facebook i Instagram. Els guanyadors i la imatges/vídeo/text* que rebin mencions especials per part del jurat (si s’escau) seran també promocionats en xarxes socials.
 • En cas de poder celebrar una gala presencial, es comunicaran per escrit els protocols a seguir, així com l’aforament màxim permès.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i de les decisions del jurat.

Per a consultes, poden contactar-nos a premsa@do-catalunya.com

Més informació i inscripcions a www.docat.cat

 

Protecció de Dades

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu reglament de desenvolupament i el Reglament General de Protecció de Dades, li informem que totes les dades que es facilitin, s’inclouran al fitxer automatitzat de clients, el responsable del qual és el CRDO CATALUNYA, i seran tractades amb la màxima confidencialitat per enviar-li ofertes de productes i serveis que li puguin interessar. El titular de les dades consent, d’aquesta manera, i autoritza a CRDO CATALUNYA a trametre ofertes o informació a través d’SMS, correu electrònic o un altre mitjà electrònic equivalent i correu postal, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.  Igualment, el titular de les dades consent i autoritza a CRDO CATALUNYA a conservar les dades proporcionades, i a mantenir les seves dades un cop finalitzada la relació contractual, per complir les obligacions legals, i per poder rebre informació publicitària i ofertes comercials, mentre no revoqui de forma expressa el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat dirigint-se per escrit a CRDO CATALUNYA, Edifici de l’estació Enològica, Passeig Sunyer, nº 4-6 , 1er C.P. 43202 Reus (Tarragona), bé per mail a acastella@do-catalunya.com