Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

Condicions Generals

HomeCondicions Generals

 

 

 

Al registrar-se al Congrés, vostè està acceptant els termes i condicions mencionats a continuació de forma expressa.

 

Organitzador: DO Catalunya

 

Àmbit d’aplicació.

Aquests termes i condicions generals estan vigents a partir del 24 de maig del 2019 i s’aplicaran fins a la finalització  de l’esdeveniment que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona l’1 de juliol del 2019 per part de l’organització del Congrés la DO Catalunya en el qual es realitzaran conferències, taules rodones, showcookings, etc., així com a la resta de serveis i béns addicionals proporcionats en relació a aquests esdeveniments per part de l’organització.

Aquests termes i condicions generals són revisats amb regularitat I poden ser actualitzats periòdicament. Anunciarem les actualitzacions en aquest pàgina web.
L’acceptació d’aquests termes i condicions generals suposa l’acceptació en nom seu i en el de totes les persones en nom de qui faci la reserva.

 

Lloc de celebració de l’esdeveniment.

L’esdeveniment tindrà lloc a l’Hotel W Barcelona.

 

Contracte.

El contracte de reserva es completarà després d’haver rebut l’abonament corresponent, per l’import indicat. En fer la reserva acceptes que tens autoritat per a lligar a totes les persones incloses en la teva reserva de grup a aquests termes i condicions generals. Qui realitza la reserva és plena i exclusivament responsable de l’exactitud de totes les dades que fa constar. És essencial que revisi les dades de la reserva realitzada i ens informi immediatament de qualsevol error.

Les reserves es faran segons l’ordre en què es rebin fins a completar l’aforament. Després s’obrirà una llista d’espera.

 

Modificacions, suspensió o cancel·lació de l’esdeveniment.

L’organització es reserva el dret d’introduir algun canvi en el programa relatiu a motius com la impossibilitat d’assistir dels ponents o causes de força major, la qual cosa no donarà dret a la devolució de les entrades/acreditacions.

La cancel·lació d’algun dels conferenciants per causes alienes al control de la DO Catalunya no donarà dret a la devolució de l’import de l’entrada, ja que no és una condició essencial de l’oferta d’un Congrés la compareixença d’un conferenciant o autor específic, sinó l’existència d’un nombre variat d’activitats, conferències i/o showcookings que conformaran la programació global del Congrés. No obstant, la DO Catalunya realitzarà els seus millors esforços per evitar que aquesta cancel·lació pugui crear un inconvenient per als assistents al Congrés, com poden ser, entre d’altres, reorganitzar l’horari o substituir el conferenciant cancel·lat per un altre.

La DO Catalunya es compromet a la devolució de l’import de l’entrada en cas que es cancel·lin la totalitat de les conferències i activitats que componen el programa del Congrés. En aquest cas, la DO Catalunya disposarà de quinze dies per retornar l’import de l’entrada en les condicions que es publicaran a la pàgina web www.docat.cat. No obstant, la DO Catalunya no serà responsable d’altres costos o pèrdues en què el participant pugui incórrer, com ara despeses de transport o d’allotjament, etc.

 

Quota d’inscripcions.

La quota d’inscripcions inclou: la participació a les conferències i activitats, la documentació del congrés i el material ofert pels ponents. La quota d’inscripció no cobreix les despeses del viatge.

Quan el pagament s’hagi processat satisfactòriament, la persona registrada rebrà per e-mail una confirmació.

 

Forma de pagament.

A continuació detallem el sistema disponible:
Pagament amb targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua l’autentificació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur («Verified by Visa» i «MasterCard SecureCode»). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament sigui autoritzat pel seu banc o Caixa.

S’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet un xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

Una vegada efectuat el pagament mitjançant targeta de crèdit s’emetrà una confirmació de la inscripció a nom de l’assistent que es remetrà per correu electrònic, juntament amb una factura.

 

Cancel·lació i política de reemborsament.

El fet de no poder assistir a la integritat de l’esdeveniment, sigui quin sigui el motiu, no eximeix del pagament íntegre de la tarifa ni donarà lloc a cap reemborsament d’aquest servei. L’inscrit que no pugui assistir al congrés, té la opció d’enviar a un substitut, no tenint dret a reemborsament en cas de que no sigui possible aquesta alternativa.

 

Registre i informació durant el Congrés.

Durant el Congrés, hi haurà un mostrador per a la distribució de les acreditacions així com per resoldre qualsevol dubte als participants.

 

Pèrdua o danys a la propietat que porti amb vostè.

L’inscrit assumirà el risc de danys o pèrdues d’objectes en exposició o altres elements, incloses les propietats personals que porti a les sales de l’esdeveniment. La organització del Congrés RestCat no assumeix cap responsabilitat per la pèrdua, destrucció o danys d’aquests objectes.

 

Cessió dels drets d’imatge dels Visitants.

Amb l’acceptació de les presents Condicions generals, l’inscrit concedeix una llicència d’ús a la DO Catalunya per a la utilització de la seva imatge personal, a les pàgines web i xarxes socials de la DO Catalunya, així com a notes de premsa, amb fins promocionals i publicitaris.

Aquesta llicència d’us recull el dret a la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació de les fotografies realitzades per la DO Catalunya durant la celebració de l’Esdeveniment en qualsevol suport o mitjà online o offline, incloent, Internet, xarxes socials, fotografies, vídeos, programes d’ordinador, dibuixos, publicacions i Mitjans electrònics, sense cap mena de limitació. L’inscrit concedeix aquesta llicència a la DO Catalunya de forma gratuïta, a nivell mundial, pel període màxim de duració permès i sense cap restricció ni reserva.

Amb l’acceptació de les presents Condicions Generals, Vostè eximeix a la DO Catalunya de qualsevol responsabilitat per danys relacionats amb l’ús de la seva imatge.

De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 1/1982, de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el consentiment atorgat a través de l’acceptació de les presents Condicions Generals serà revocable en qualsevol moment.

 

Política de privacitat.

Més informació aquí https://docat.cat/politica-privacitat/.

Nulitat i ineficàcia de les clàusules.

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, substituint les Condicions Generals en tota la resta, i tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

 

Incidències.

En cas d’incidències, reclamacions, o de tenir cap dubte, li preguem que enviï un correu electrònic a la següent adreça i l’atendrem el més ràpid possible: rrpp@do-catalunya.com

 

Llei aplicable i jurisdicció.

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme la legislació espanyola en aquells punts que no estiguin expressament establerts.

Pels casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Reus (Espanya).