La DO Catalunya acompanya l’ICEC a la Berlinale a Berlín

2020-02-20 11:00 - 2020-03-01 13:00

La DO Catalunya acompanya amb els seus vins a l’Institut Català d’Empreses Culturals a la Berlinale (Berlín)