Back

Avís Legal

1. OBJECTE

 

El present avís legal regularitza l’ús i la utilització del lloc web docat.cat del que és titular CONSELL REGULADOR DO CATALUNYA (en endavant, EL PROPIETARI DEL WEB).

 

La navegació pel lloc web d’EL PROPIETARI DEL WEB li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que dites condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d’EL PROPIETARI DEL WEB, que en aquest cas procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

 

És per això que és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

 

L’usuari, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, de bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant d’EL PROPIETARI DEL WEB o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de dita obligació.

 

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DEL WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

2. IDENTIFICACIÓ

 

EL PROPIETARI DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de que:

 • La seva denominació social és: C.R.D.O. CATALUNYA
 • El seu CIF és: Q4300144E
 • El seu domicili social està a: Edifici de l’estació Enològica, Passeig Sunyer, nº 4-6 , 1er C.P. 43202 Reus (Tarragona)

3. COMUNICACIONS

 

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

4. CONDICIONS D’ACCÈS I UTILITZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, EL PROPIETARI DEL WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al previ compliment del corresponent formulari.

 

L’usuari garanteix l‘autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARIO DEL WEB i a no utilitzar-los, per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei i a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DEL WEB presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recaptar dades amb la finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense que demani autorització prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat del PROPIETARI DEL WEB, sense que puguin entendres com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de lo estrictament necessari per al correcte ús del web.

 

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

 

Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DEL WEB, sense que pugui entendres que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari dret qualsevol sobre els mateixos.

 

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

 

L’establiment de un híper-enllaç no implica en qualsevol cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DEL WEB i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis.

 

EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÈS I LA UTILITZACIÓ

 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

EL PROPIETARI DEL WEB exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota natura derivada de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagin accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, EL PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de la propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Tanmateix, EL PROPIETARI DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre Webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà el responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT

 

En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles mitjançant el lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada mitjançant el lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Les condicions presents es regiran per la legislació vigent espanyola vigent.

 

La llengua utilitzada serà el castellà.

 

Actualitzada: 23/05/2024