Back

Política de privacitat

1. RESPONSABLE

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

 

Identitat: CONSELL REGULADOR DO CATALUNYA
CIF: Q4300144E
Adreça: Edifici de l’estació Enològica, Passeig Sunyer, nº 4-6 , 1er C.P. 43202 Reus (Tarragona)
Tel. 977328103
E-mail: acastella@do-catalunya.com

 

2. FINALITAT

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Al CONSELL REGULADOR DO CATALUNYA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la relació contractual i/o comercial que ens vincula amb els socis, clients, proveïdors, i amb les persones de contacte, gestionar la prestació de serveis encomanada, la gestió comercial i la gestió comptable.

  • Gestionar subvencions, enviament de documentació i d’accions comercials.
  • Prestar els serveis sol·licitats.
  • Enviament de documentació i d’accions comercials.
  • Realitzar l’organització i gestió dels assistents als events i realitzar l’enviament d’invitacions a nous events que s’organitzin, inclús, per via electrònica. 
  • Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres bolletins.
  • No es prendran decisions automatitzades. 

Per quant temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i/o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat de forma expressa.

 

3. LEGITIMACIÓ

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 

Execució d’un contracte: Gestionar subvencions. Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. Control de producció de verema, certificacions, enviaments de documentació i d’accions comercials. Prestació de serveis sol·licitats.

 

Consentiment de l’interessat: atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. Realitzar l’organització i gestió dels assistents als events i realitzar l’enviament d’invitacions a nous events que s’organitzin, inclòs per via electrònica.

 

4. DESTINATARIS

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. En alguns casos, és necessari que comuniquem la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per a poder prestar el servei sol·licitat.

 

Tanmateix, hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis com són: tecnologia de la informació, serveis financers, serveis d’auditoria, etc.

 

Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per a portar a terme dits serveis. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altre forma que aquella que hem sol·licitat. 

 

Transferència de dades a tercers països. 

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

5. DRETS

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al CONSELL REGULADOR DO CATALUNYA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als seus fins amb els que varen ser recollits. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, que en aquest cas únicament les conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONSELL REGULADOR DO CATALUNYA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-s’hi al tractament de les dades amb aquesta fi.

 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que allò afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic a les dades que us hem proporcionat a l’apartat “1 Responsable”

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent al seu lloc web: www.agpd.es.

 

6. PROCEDÈNCIA

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, en el cas en què hagi prestat el consentiment directament, o bé a través d’altres empreses/associacions/entitats amb les quals vostè manté una relació contractual i del que existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la nostra empresa pugui obtenir i tractar les seves dades.

 

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques. 
  • Informació comercial.
  • Dades econòmiques.

Actualitzada: 23/05/2024